Jäsenmaksu 2022

17.1.2022

Jäsenmaksu vuodesta 2022 tulee maksaa 31.3.2022 mennessä. 
Jäsenmaksu koskee aina jokaista kalenterivuotta, eikä se ole riippuvainen kerhoon liittymisajasta. 

Vuosittaisen jäsenmaksun eräpäivä on maaliskuun viimeinen päivä. 
Jäsenmaksusta lähetetään sähköpostimuistutus jäsenille ennen eräpäivää. 

Jäsenmaksun suuruus 2022
Varsinainen jäsen 25 €
Perhejäsen 5 €
Ainaisjäsen 250 €
Liittymismaksu 10 € (koskee vain varsinaista jäsentä)
Pelastuskoirajaoston jäsenmaksu 15 € (maksa tämä erikseen viitenumerolla 202235)

Huomioi että myös PEKOlaiset maksavat kerhon jäsenmaksun. 
Eli jos olet  Pelastuskoirajaostossa mukana, maksat Rovaniemen Palveluskoirakerhon normaalin jäsenmaksun, sekä lisäksi pelastuskoirajaoston maksun jaostoon kuulumisesta.  Vuosittain. 
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Maksa jäsenmaksu kerhon tilille FI11 4600 0010 7132 00 
Viitenumero vuodelle 2022: 20226

Huom! jos maksat jonkun muun puolesta jäsenmaksun tai joku muu maksaa jäsenmaksusi, ilmoita siitä viestikentässä tai jäsensihteerille.